×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
Responsive image

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԿ

Վարկառուները
 • ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձիք, որոնք կհամապատասխանեն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունների բնորոշմանը,                                                         
 • Ինչպես նաև այն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունները, որոնց ֆինանասական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքները կբավարարեն Վարկային կազմակերպության պահանջներին:
Նպատակը

Կապիտալ ներդրումների և բիզնես գործունեության այլ նպատակների համար:

Սույն վարկավորման ծրագրի նպատակն է ապահովել ՄՓՄՁ-ների իրացվելիությունը՝ բարելավելով նրանց համար ազգային արժույթով վարկերի հասանելիությունը: Ծրագիրն ուղղված չէ տնտեսության որևէ կոնկրետ ճյուղի կամ ոլորտի (ոլորտների) վարկերի վերաֆինանսավորմանը: Այն պետք է ծառայի տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում բիզնեսի ներդրումների ֆինանսավորմանը (մեքենաների, սարքավորումների ձեռքբերում, ձեռնարկությունների շխնարարություն և այլն):

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Վարկի սահամանաչափեր

2,000,000 – 25,000,000 ՀՀ դրամ

Մարման ժամկետ

6-60 ամիս

Առանձին դեպքերում կարող է տրամադրվել մինչև 3-6 ամիս տևողությամբ արտոնյալժ ամկետ

Վարկի անվանական տոկոսադրույք

11- 12.7%        

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

11.63-13.48%

Գրավը
 • Անշարժ գույք,
 • Տրանսպորտային միջոց,
 • Շարժական գույք,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ կամ ջարդոն,
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ գրավների առկայության պարագայում կարող են գրավ ընդունվել նաև շրջանառու միջոցները և պատրաստի արտադրանքը (հաշվի առնելով վարկ/գրավ հարաբերակցության չափը, վարկավորման պայմանները, հաճախորդի վարկային պատմությունը և այլն),

Վարկային կազմակերպությանը, որպես լրացուցիչ պայման կարող է անհրաժեշտ լինել բիզնեսի հիմնադիր կամ իրական շահառուի անձնական երաշխավորությունը, կամ որպես լրացուցիչ ապահովության միջոց պահանջել այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությունը

Վարկ/Գրավ ընդունելի սահմանաչափեր
 • Անշարժ գույքի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%-ի չափով,
 • Ավտոմեքենաների /տրանսպորտային միջոց/ դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 60%-ի չափով,
 • Շարժական գույքի /հիմնական միջոց/ դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ կամ ջարդոնի դիմաց գնահատված արժեքի 90%-ի չափով,
 • Շրջանառու միջոցների դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով:
Գործող վճարներ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար – 0 

ՈՒշադրություն «Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները»

Սույն ծրագրի շրջանակներում գործող վարկերի վերաֆինանսավորման հնարավորություն նախատեսված չէ: